منتخب میزان الحکمة
55 بازدید
نقش: مترجم
سال نشر: 1388
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : انگلیسی
اینجانب یک سوم از کتاب ترجمه کردم از حرف ف الى ی و همچنین کار کنترل نهایی کل کتاب در عهده اینجانب بود در انگلستان چاپ شد